Firma
Misja
Projekty EFS
Członkostwo w PKPP Lewiatan
Firmy partnerskie
Oferta szkoleniowa
Doradztwo zawodowo-personalne
Zarządzanie projektami
Kontakt
 

PROJEKTY EFS

"Agencja Szkoleniowa ASK.pl" ma kilkuletnie doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowo-doradczych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

EFS

Europejski Fundusz Społeczny - EFS (European Social Fund - ESF) - jeden z Funduszy strukturalnych, który służy osiągnięciu spójności gospodarczej i społecznej oraz wysokiego poziomu zatrudnienia w Unii Europejskiej poprzez finansowanie działań w ramach pięciu obszarów wsparcia:

 1. aktywna polityka rynku pracy,
 2. przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego,
 3. kształcenie ustawiczne,
 4. adaptacyjność i rozwój przedsiębiorczości,
 5. wyrównywanie szans kobiet na rynku pracy.

Zobacz więcej: www.efs.gov.pl

DOŚWIADCZENIE:

 • Projekt w Działaniu 3.4 POKL "Praktyczne doskonalenie w przedsiębiorstwach nauczycieli kształcenia zawodowego" realizowany na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej
  zarządzanie projektem, ocena jakości i efektywności, koordynowanie, kontrolowanie, organizowanie i nadzorowanie pracy zespołu projektowego, rekrutacja pracowników, nadzór nad zakupami projektowymi, kontakt z Instytucją Wdrażającą więcej
 • Projekt w Działaniu 8.2 POKL "FORESIGHT - narzędzie wspierające transfer wiedzy między nauką i przedsiębiorstwami"
  nadzór nad realizacją projektu, zarządzanie działaniami, koordynowanie, kontrolowanie, organizowanie, rekrutacja beneficjentów i nadzorowanie pracy zespołu projektowego więcej
 • Projekt w Działaniu 8.1 POKL „PROFESJONALIŚCI - szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw województwa wielkopolskiego”
  realizacja warsztatów dla pracowników 45+ z komunikacji interpersonalnej, zarządzania sobą w czasie oraz profesjonalnej obsługi klienta. więcej
 • Projekt w Działaniu 3.4 POKL "Nauczyciel na praktykach - nauczyciel na czasie" realizowany na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej
  nadzór nad realizacją seminariów regionalnych, zarządzanie działaniem, koordynowanie, kontrolowanie, organizowanie, rekrutacja beneficjentów, tworzenie raportów poseminaryjnych i nadzorowanie pracy zespołu projektowego. więcej
 • Projekt w Działaniu 8.1 POKL „Wielkopolski Klub CSR - budowanie platformy promocji i wymiany doświadczeń CSR w Wielkopolsce”
  realizacja szkoleń dotyczących GENDER oraz nadzór nad przestrzeganiem polityki równości płci w projekcie. więcej
 • Projekt w Działaniu 6.2 POKL "Poznański Rockefeller - promocja i rozwój przedsiębiorczości na terenie Miasta Poznania"
  realizacja warsztatów panelowych dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Tematy: efektywne zarządzanie własną firmą, negocjacje, typologia klientów, kompetencje komunikacyjne, prowadzenie rozmowy sprzedażowej oraz coaching zawodowy. więcej
 • Projekt w Działaniu 8.1 POKL "FLEXCORE - wielopłaszczyznowa promocja elastycznego rozwoju zawodowego w oparciu o ideę Flexicurity w Wielkopolsce"
  zarządzanie projektem, ocena jakości i efektywności, koordynowanie, kontrolowanie, organizowanie i nadzorowanie pracy zespołu projektowego. więcej
 • Projekt w Działaniu 7.3 POKL "Kurs księgowości - Podnoszenie poziomu aktywności zawodowej w gminie Mosina"
  realizacja szkoleń z profesjonalnej obsługi klienta, organizacji pracy własnej, asertywności oraz coaching zawodowy.
 • Projekt w Działaniu 7.3 POKL "Kurs księgowości - Podnoszenie poziomu aktywności zawodowej w gminie Wronki"
  realizacja szkoleń z profesjonalnej obsługi klienta, organizacji pracy własnej, asertywności oraz coaching zawodowy.
 • Projekt w Działaniu 7.3 POKL "Kurs księgowości - Podnoszenie poziomu aktywności zawodowej w gminie Rawicz"
  realizacja szkoleń z profesjonalnej obsługi klienta, organizacji pracy własnej, asertywności oraz coaching zawodowy.
 • Projekt w Działaniu 6.3 POKL "Przedsiębiorczość - Podnoszenie aktywności zawodowej w gminie Wronki"
  realizacja kursu oraz szkoleń z zakresu zakładania, prowadzenia oraz rozwijania indywidualnej działalności gospodarczej.
 • Projekt w Działaniu 6.3 POKL "Trener fitness - Podnoszenie aktywności zawodowej w gminie Mosina"
  realizacja kursu zawodowego oraz szkoleń z profesjonalnej obsługi klienta.
 • Projekt w Działaniu 7.1.1 POKL "Pracownik środowiskowy - Integracja społeczna w powiecie stargardzkim"
  realizacja warsztatów szkoleniowych z zakresu psychologii zawodu.
 • Projekt w Działaniu 6.3 POKL "Specjalista masażysta/masażystka - Podnoszenie poziomu aktywności zawodowej w gminie Mosina"
  realizacja szkoleń z profesjonalnej obsługi klienta.
 • Projekt w Działaniu 6.3 POKL "Specjalistka kosmetyczka - Podnoszenie poziomu aktywności zawodowej w gminie Mosina"
  realizacja szkoleń z profesjonalnej obsługi klienta.
 • Projekt w Działaniu 6.3 POKL "Specjalista wizażysta/wizażystka - Podnoszenie poziomu aktywności zawodowej w gminie Mosina"
  realizacja szkoleń z profesjonalnej obsługi klienta.
 • Projekt w Działaniu 6.3 POKL "Specjalista ds. odnowy biologicznej - Podnoszenie poziomu aktywności zawodowej w gminie Mosina"
  realizacja szkoleń z profesjonalnej obsługi klienta.
 • Projekt w Działaniu 6.3 POKL "Specjalista stylista - Podnoszenie poziomu aktywności zawodowej w gminie Mosina"
  realizacja szkoleń z profesjonalnej obsługi klienta.
 • Projekt w Działaniu 7.3 POKL "Trener fitness - Atywizacja zawodowa i społeczna w gminie Mosina";
  realizacja kursu zawodowego oraz szkoleń z profesjonalnej obsługi klienta.
 • Projekt w Działaniu 7.3 POKL "Specjalista kosmetyczka - Atywizacja zawodowa i społeczna w gminie Mosina";
  realizacja szkoleń z profesjonalnej obsługi klienta.
 • Projekt w Działaniu 7.3 POKL "Specjalista masażysta/masażystka - Atywizacja zawodowa i społeczna w gminie Mosina"
  realizacja szkoleń z profesjonalnej obsługi klienta.
 • Projekt w Działaniu 8.1 POKL "Outplacement Twoją szansą" Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,
  poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. więcej
 • Projekt w Działaniu 6.1 "Szkolenia na pilotów wycieczek dla osób bezrobotnych z terenu województwa wielkopolskiego"
  realizacja kursów zawodowych poprawiających dostęp do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. więcej
 • Projekt w Działaniu 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"
  realizacja warsztatów szkoleniowych oraz doradztwo: psychologiczne, psychospołeczne i zawodowe.
 • Projekt w Działaniu 1.1 SPO RZL "BEZROBOCIU STOP. Systemowe szkolenia dla pracowników instytucji rynku pracy"
  realizacja szkoleń z asertywnej komunikacji z klientem trudnym. więcej
 • Projekt w Działaniu 1.5 "Reintegracja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych i bezdomnych w Poznaniu"
  realizacja szkoleń dla pracowników socjalnych oraz osób długotrwale bezrobotnych i bezdomnych więcej
 • Projekt w Działaniu 2.3 Schemat B "Zwiększenie innowacyjności sektora MŚP" realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
  realizacja szkoleń dla pracowników i właścicieli firm MŚP z rozwiązywania problemów biznesowych. więcej
 • Projekt w Działaniu 1.6 SPO RZL "Teraz JA! Szkolenia zawodowe i aktywizujące dla kobiet bezrobotnych z Wielkopolski"
  realizacja szkoleń z marketingu, profesjonalnej obsługi klienta, reklamy oraz aktywizacji zawodowej. więcej
 • Projekt w Działaniu 1.5 "Aktywizacja zawodowa - Trampolina"
  realizacja szkoleń z poruszania się po rynku pracy.
 • Projekt w Działaniu 2.3 ZPORR - "www.interwies.pl - Internet dla Twojej wsi. Wykorzystaj wiedzę dostępną w Internecie"
  realizacja szkoleń z przedsiębiorczości, marketingu, reklamy oraz aktywizacji zawodowej. więcej
 • Projekt w Działaniu 1.6 EFS - "Kobieta Pracująca" - System aktywizacji zawodowej kobiet
  realizacja seminariów informacyjnych i warsztatów dla przedstawicieli placówek rynku pracy oraz kobiet poszukujących pracy. więcej
 • Projekt w Działaniu 2.1. ZPORR - "Monitorowanie Plus" - badanie ukrytego potencjału lokalnego rynku pracy
  realizacja warsztatów integracyjno-szkoleniowych dla pracowników instytucji rynku pracy. więcej
 • Projekt w Działaniu 1.2 EFS - "Konsorcjum na rzecz aktywizacji zawodowej młodzieży"
  realizacja szkoleń z przedsiębiorczości, autoprezentacji, zarządzania strategicznego, negocjacji i komunikacji. więcej